ติดต่อสอบถาม

Orion Machinery Asia Co., Ltd.

วันก่อตั้ง : 1 กันยายน 2554

ผู้อำนวยการบริหาร : Shirai Yasushi

ที่อยู่ : 33/3 หมู่ 5 สามบัณฑิต อุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210

หมายเลขโทรศัพท์ : +66-3-5246-828 (เบอร์กลาง)

ทุนจดทะเบียน : 218 ล้านบาท

จำนวนพนักงาน : 60 *ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2564

คู่ค้า : ประเทศไทยและประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน

หากต้องการติดต่อกับบริษัททางอีเมล์ กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้