สำนักงาน

สำนักงานในประเทศไทย
ORION MACHINERY ASIA CO., LTD. นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
สำนักงานในต่างประเทศ
ORION MACHINERY CO., LTD. สำนักงานใหญ่ / โรงงาน Suzaka city, Nagano prefecture, Japan
โรงงานและศูนย์ฝึกอบรมชิโตเสะ Chitose city, Hokkaido, Japan
โรงงานโคโชขุ Chikuma city, Nagano perfecture, Japan
โรงงานโทชิคิ Tochigi city, Tochigi perfecture, Japan
ศูนย์วิจัย Nagano city, Nagano perfecture, Japan
ORION MACHINERY (SHANGHAI) CO., LTD. Songjiang district, Shanghai, China
DONNGUAN ORION MACHINERY CO., LTD Liao Bu Town, Dongguan City, Guangdong district, China
SHANGHAI ORION CHEMICAL CO., LTD. Jiading District, Shanghai, China
SHANGHAI I-ORION MACHINERY CO., LTD Jiading District, Shanghai, China
TAIWAN ORION INDUSTRY CO., LTD. Longjing District, Taizhong City, Taiwan
ORION (HONG KONG) CO., LTD. Mongkok, Kowloon, Hong Kong
ORION KOREA CO., LTD. Seol, Korea
GEM Orion Machinery (P) LTD. Coimbatore district, Tamil Nadu, India